Kontakt


Općina Brodski Stupnik

Stjepana Radića 117
35253 Brodski Stupnik

Tel/Fax 035/427-137

E-Mail

OIB: 92052545477

Otkrivena Stopa sv. Martina u Lovčiću

Općina Brodski Stupnik i Udruga „Eko-etno“ selo Lovčić u suradnji sa župom Bučje, Europskom mrežom kulturnih centara Sv. Martin, te Kulturni centar sv. Martin Hrvatska uz potporu Brodsko-posavske županije i Instituta za etnologiju i folkloristiku Zagreb postavili su i otkrili stopu Sv. Martina ispred crkve u Lovčiću koja je spomenik „O-te“ kategorije sagrađena u 11. stoljeću.

Stopu su otkrili zamjenik župana gosp. Davor Vlaović i predsjednica Kulturnog centra Sv. Martin Hrvatska gđa. Ines Sabotić.

Koristim priliku da se kao Načelnik zahvalim svima onima koji su na bilo koji način pomogli u provedbi ovog programa, a sve čestitke zaslužuju članovi Udruge „Eko–etno selo Lovčić na besprijekornoj organizaciji provedbe ovog događaja.

7. sjednica Općinskog vijeća – poziv za sjednicu

Na temelju članka 106. Poslovnika Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i 3/13) sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća za

23. srpanj 2014. godine (srijeda) u 20,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama općine Brodski Stupnik, Ulica Stjepana Radića broj 117.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

- usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća

  1. Pitanja i prijedlozi vijećnika
  2. a) Zaključak o potvrđivanju mandata zamjenika člana Općinskog vijeća
    b) Davanje svečane prisege
  3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u razdoblju 01. siječanj – 30. lipanj 2014. godine
  4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godinu
  5. Izvješće o konstituiranju vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Medved

Vijećnik Dario Kozarić – Izjava o donacijama

dario-kozaric-izjava-donacije

Vijećnik Tomislav Gubić – Izjava o donacijama

tomislav-gubic-izjava-donacije

Vijećnik Tomislav Bašić – Izjava o donacijama

tomislav-basic-izjava-donacije