Kontakt


Općina Brodski Stupnik

Stjepana Radića 117
35253 Brodski Stupnik

Tel/Fax 035/427-137

E-Mail

OIB: 92052545477

Vijećnik Tomislav Gubić


Preuzmi PDF: Tomislav Gubić

Vijećnik Dario Kozarić


Preuzmi PDF: Dario Kozarić

Vijećnik Tomislav Bašić

Preuzmi PDF: Tomislav Bašić

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 42. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 3/13), Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, donio je

 PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu radova (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Čitaj dalje: Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Plan nabave za 2015. godinu