mala-olimpijada-podcrkavlje

“Mala olimpijada” u Podcrkavlju

 • Mjesto održavanja: Podcrkavlje, nogometno igralište u neposrednoj blizini nove zgrade područne osnovne škole “Blaž Tadijanović”
 • Datum održavanja: 21. svibnja 2016.
 • Vrijeme održavanja: 9:00-14:00 sati

Mala olimpijada održava se u sklopu novo-uspostavljenog modela pružanja socijalnih usluga (igraonice, odnosno provedbe kraćih odgojno obrazovnih programa), realiziranih kroz projekt Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu.

Na 6 lokacija na području LAG-a Posavina, opremljene i uspostavljene su igraonice za provedbu kraćih odgojno obrazovnih programa koje trenutno pohađa cca. 180 djece predškolske dobi (3-6 godina), a s ciljem povećanja ekonomske aktivnosti te lakšeg i kvalitetnijeg usklađivanja obiteljskih i poslovnih obveza roditelja.

Malom olimpijadom nastojat ćemo kod malenih sudionika razviti osjećaj zajedništva, tolerancije, suradnje, timskog rada i pružanja potpore.

Program Male olimpijade, osmislile su 3 novozaposlene odgojiteljice koje provode igraonice i projektni tim (CTR i partneri), a program uključuje sljedeće aktivnosti:

 • Otvaranje male olimpijade: Svečana povorka od 10 odgojnih skupina (7 skupina iz projekta i 3 gostujuće skupine iz udruge Leptir iz Donjih Andrijevaca), cca. 200 malenih natjecatelja.
  Svečana povorka će biti popraćena himnom Male olimpijade (pjesma Kad se male ruke slože), nošenjem zastave prijateljstva, prozivkom i predstavljanjem skupina
 • Kratka najava događanja i obraćanje organizatora
 • Program natjecanja (igre za djecu (npr. Skakanje u vreći, poligoni – preskoči, provuci se i sl., igre s loptom…)
 • Predah i osvježenja u 11 sati
 • Nastavak natjecanja
 • Dodjela medalja za sudjelovanje svim natjecateljima i pehara odgojnim skupinama (oko 12 sati)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Mali volonteri, velika srca”

Područna škola u Brodskom Stupniku  (OŠ ”Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac) prošla je na natječaju za volonterske inicijative i inovativni model razvoja volonterstva za dodjelu nagrade „Otisak srca“ u 2015. godini koji je raspisala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Cilj ovog natječaja je potaknuti djecu i mlade na dobrovoljni – volonterski angažman u lokalnoj zajednici kroz razvoj aktivizma, empatije, solidarnosti i socijalnih vještina kojima će znati prepoznati i riješiti (ili sudjelovati u rješavanju) problema u lokalnoj zajednici u kojoj žive.

Volontersku akciju  „Mali volonteri velika srca“ provode učenici PŠ Brodski Stupnik zajedno sa svojim učiteljicama i roditeljima, a započela je 1.prosinca 2015.g. i traje do 1.svibnja 2016. g.

Mali volonteri Pročitaj cijeli članak

potpisivanje-ugovora-sa-udrugama

Općina provela natječaj i potpisala ugovore o dodjeli sredstava udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva na području općine Brodski Stupnik

Dana 1. listopada 2014. godine na snagu je stupio Zakon o udrugama (Narodne novine, broj 74/14).

Vlada Republike Hrvatske je u ožujku 2015. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) koja je na snagu stupila 17. ožujka 2015. godine.

Uredba sadrži odredbe o subjektima koji ju primjenjuju, o tome što se smatra javnim izvorima financiranja, zatim odredbe o djelatnostima za koje se odobravaju financijska sredstva, osnovne standarde financiranja kao i uvjete koje udruge moraju ispunjavati.

Odredbom članka 6. Uredbe je propisano kako se financiranje programa i projekata provodi putem javnog natječaja čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih aktivnosti, projekata i/ili programa čime se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja, dok je člankom 9. stavkom 2. propisana natječajna dokumentacija za provedbu javnog natječaja.

U tu svrhu Općina Brodski Stupnik je u suradnji s LAG-om Posavina, izradila Prijedlog Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Brodski Stupnik. Pročitaj cijeli članak

Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godinu na okoliš

Temeljem članka 160. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020.g. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 28/1/14), članka 5. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) te članka 42. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 8/09 i 3/13), Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, objavljuje

INFORMACIJU
o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godinu na okoliš

Općina Brodski Stupnik provela je u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije, postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020.g. na okoliš.

U postupku ocjene je utvrđeno kako Strategija razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine na okoliš ne može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš koji može nastati provedbom Strategije.

Stoga je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine na okoliš (KLASA:023-01/15-01/29, URBROJ:2178/03-01-1673, od 26. travnja 2016.g.).