Kontakt


Općina Brodski Stupnik

Stjepana Radića 117
35253 Brodski Stupnik

Tel/Fax 035/427-137

E-Mail

OIB: 92052545477
MB: 2558343
IBAN: HR65 2340 0091 8039 0000 8

Vijećnik Tomislav Bašić

Vijećnik Dario Kozarić

Vijećnik Tomislav Gubić

Vijećnik Dražen Klisurić

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2015. godinu