Kontakt


Općina Brodski Stupnik

Stjepana Radića 117
35253 Brodski Stupnik

Tel/Fax 035/427-137

E-Mail

OIB: 92052545477

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

POZIV ZA 9. SJEDNICU VIJEĆA_page1_image1
(kliknite na sliku za veću rezoluciju)

U tijeku radovi na uređenju objekta „Stare škole“

FOTOGRAFIJA - STARE ŠKOLE

U tijeku su radovi na uređenju objekta tkz. „Stare škole“ koja je izgrađena 1827.g. za vrijeme Vojne krajine.

Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Općini je odobreno 419.000,00 kuna te je proveden postupak javne nabave i odabrana tvrtka „PIRAMIDA“ Slavonski Brod kao najbolji ponuditelj.

S obzirom da je objekt „Stare škole“ pod nadzorom Konzervatorskog odjela, svi radovi se moraju izvoditi po strogim pravilima u skladu s njihovim uputama.

Kako Općina oskudijeva sa vlastitim prostorima nadamo se da ćemo iznaći rješenje osiguranja sredstava za drugu fazu uređenja prostora „Stare škole“ kako bi smo predviđenu namjenu za igraonicu, čitaonicu i knjižnicu stavili u funkciju.

Završeni radovi izgradnje nerazvrstanih cesta iz IPARD programa

DSC_0091

Općina Brodski Stupnik prijavila se na raspisani IPARD natječaj, MJERA 301 za uređenje prometnica na svom području. Kako je kandidatura prihvaćena, Općina je provela vrlo zahtjevan postupak javne nabave te odabrala tvrtku CESTAR d.o.o., Sjeverna vezna cesta bb, Slavonski Brod kao najpovoljnijeg ponuditelja. Procijenjena vrijednost izgradnje prometnica je bila 2.099.988,00 kuna dok je tvrtka „Cestar“ ponudio da će predmetne radove izvesti za 1.563.428,41 kuna s PDV-om.

DSC_0150

Ovih dana završeni su radovi asfaltiranja i uređenja bankina u Slavonskoj ulici i ulici Radničko naselje u Brodskom Stupniku, te ulici Hrvatske mladeži u Starom Slatiniku. Predstoji izlazak IPARD kontrole koja će provjeriti kontrolu izvedenih radova, te provedba tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole.

Tek po ishođenju svih radnji možemo podnijeti zahtjev za isplatu sredstava prema IPARD agenciji te vratiti banci pozajmicu jer je projekt rađen po modelu pred financiranja.

Svi prihvatljivi troškovi izgradnje prometnica financiraju se u 100%-iznosu, tako da možemo konstatirati da je Općina Brodski Stupnik napravila izuzetno dobar posao.

DSC_0180

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju i opremanje dječjih igrališta na području Općine Brodski Stupnik u naselju Brodski Stupnik i Stari Slatinik

Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za

PREDMET NABAVE : Izgradnja i opremanje dječjih igrališta na području Općine Brodski Stupnik u naselju Brodski Stupnik i Stari Slatinik

Preuzimanje dokumentacije:

Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom

Temeljem članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11.,83/13. i 143/13), Internog akta o provedbi bagatelne nabave, Odluke o pokretanju postupka nabave bagatelne vrijednosti, Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom

  1. Opis premeta nabave

Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom CPV oznaka:09310000-5 prema ukupnom broju potrošačkih obračunskih mjernih mjesta navedenima u Troškovniku

Procijenjena vrijednost nabave: 168.000,00kuna (bez PDV-a)

  1. Količina predmeta nabave

Količina električne energije određena je Troškovnikom.

Naručitelj je odredio okvirnu količinu električne energije za jednu godinu, planiranu na bazi potrošnje električne energije u prethodnoj godini. Stvarno nabavljena količina električne energije na temelju sklopljenog ugovora ovisiti će o stvarnoj potrošnji i može biti veća ili manja od okvirne količine navedene u Troškovniku, te cijeni tarife tijekom trajanja ugovora, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Čitaj dalje: Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom