Kontakt


Općina Brodski Stupnik

Stjepana Radića 117
35253 Brodski Stupnik

Tel/Fax 035/427-137

E-Mail

OIB: 92052545477

Započeti radovi iz IPARD programa

DSC_0038

Još u svibnju 2012. godine u okviru IPARD-programa za Mjeru 301 – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ objavljen je natječaj na koji se je uspješno prijavila Općina Brodski Stupnik.

U tom trenutku imali smo već spremnu izrađenu projektnu dokumentaciju za Slavonsku ulicu i dio neuređene ulice u Radničkom naselju u Brodskom Stupniku te ulicu Hrvatske mladeži u Starom Slatiniku. Također u vrlo kratkom vremenu do samog podnošenja zahtjeva za kandidaturu trebalo je riješiti i imovinsko pravne odnose, izraditi elaborat zaštite okoliša i prirode, kao i vrlo zahtjevan financijski plan projekta.

DSC_0028

Kako u to vrijeme Hrvatska nije bila članica Europske unije, kandidaturu smo zajedno sa projektnom dokumentacijom morali prevoditi na engleski jezik, da bi u sedmom mjesecu 2013.g. kada smo postali ravnopravan član EU sve to ponovno IPARD – Agenciji dostavljati na hrvatskom jeziku.

Čitaj dalje: Započeti radovi iz IPARD programa

Poziv za bagatelnu nabavu

KLASA: 612-04/08-01/03
URBROJ: 2178/03-01-14-130
Brodski Stupnik, 11. kolovoz 2014.g.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za

PREDMET NABAVE : Rekonstrukcija zgrade „Stare škole“ u poslovno-javnu građevinu (biblioteka s čitaonicom i igraonicom i pratećim prostorijama)

Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave veće od 70.000,00 kuna, a jednake ili manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (robe i usluge) odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a (radovi) (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Čitaj dalje: Poziv za bagatelnu nabavu

Zaključak o potvrđivanju mandata izabranom zamjeniku člana Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik

Scan_Doc0056_page1_image1

Zaključak u povodu Izvješća o konstituiranju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik

Scan_Doc0055_page2_image1Scan_Doc0055_page2_image2

Zaključak u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2014.g.

Scan_Doc0054_page4_image1

Čitaj dalje: Zaključak u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2014.g.