Kontakt


Općina Brodski Stupnik

Stjepana Radića 117
35253 Brodski Stupnik

Tel/Fax 035/427-137

E-Mail

OIB: 92052545477

Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom

Temeljem članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11.,83/13. i 143/13), Internog akta o provedbi bagatelne nabave, Odluke o pokretanju postupka nabave bagatelne vrijednosti, Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom

 1. Opis premeta nabave

Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom CPV oznaka:09310000-5 prema ukupnom broju potrošačkih obračunskih mjernih mjesta navedenima u Troškovniku

Procijenjena vrijednost nabave: 168.000,00kuna (bez PDV-a)

 1. Količina predmeta nabave

Količina električne energije određena je Troškovnikom.

Naručitelj je odredio okvirnu količinu električne energije za jednu godinu, planiranu na bazi potrošnje električne energije u prethodnoj godini. Stvarno nabavljena količina električne energije na temelju sklopljenog ugovora ovisiti će o stvarnoj potrošnji i može biti veća ili manja od okvirne količine navedene u Troškovniku, te cijeni tarife tijekom trajanja ugovora, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Čitaj dalje: Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom

Bilten općine Brodski Stupnik, broj 19, 2014. godina

Preuzimanje (PDF):Bilten_2014

Program obilježavanja Dana općine i Stupničke berbe grožđa 06.09.2014

stupnicka-berba-grozdja-1

Program obilježavanja Dana općine i Stupničke berbe grožđa 06.09.2014:

 • 15:00 Doček KUD-ova
 • 15:30 Posjet stupničkim vinogradima
 • 16:00 LAG Posavina – info radionica: Predstavljanje programa ruralnog razvoja (vijećnica zgrade Društvenog doma)
 • 16:30 Polaganje vijenca za sve poginule i umrle s područja općine (kod centrlanog križa na mjesnom groblju u Brodskom Stupniku)
 • 17:00 Sveta misa (crkva Sv. Ilije Proroka Brodski Stupnik)
 • 18:00 Svečana sjednica općinskog vijeća (vijećnica zgrade Općine Brodski Stupnik)
 • 18:30 Povorka kroz naselje
 • 18:45 Domjenak
 • 19:00 Kulturno umjetnički program (društveni dom Brodski Stupnik)
 • 21:00 Zabavni program uz tamburaški sastav “BERDE BAND” (društveni dom Brodski Stupnik)

29-stupnička-berba-grožđa

Započeti radovi iz IPARD programa

DSC_0038

Još u svibnju 2012. godine u okviru IPARD-programa za Mjeru 301 – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ objavljen je natječaj na koji se je uspješno prijavila Općina Brodski Stupnik.

U tom trenutku imali smo već spremnu izrađenu projektnu dokumentaciju za Slavonsku ulicu i dio neuređene ulice u Radničkom naselju u Brodskom Stupniku te ulicu Hrvatske mladeži u Starom Slatiniku. Također u vrlo kratkom vremenu do samog podnošenja zahtjeva za kandidaturu trebalo je riješiti i imovinsko pravne odnose, izraditi elaborat zaštite okoliša i prirode, kao i vrlo zahtjevan financijski plan projekta.

DSC_0028

Kako u to vrijeme Hrvatska nije bila članica Europske unije, kandidaturu smo zajedno sa projektnom dokumentacijom morali prevoditi na engleski jezik, da bi u sedmom mjesecu 2013.g. kada smo postali ravnopravan član EU sve to ponovno IPARD – Agenciji dostavljati na hrvatskom jeziku.

Čitaj dalje: Započeti radovi iz IPARD programa

Poziv za bagatelnu nabavu

KLASA: 612-04/08-01/03
URBROJ: 2178/03-01-14-130
Brodski Stupnik, 11. kolovoz 2014.g.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za

PREDMET NABAVE : Rekonstrukcija zgrade „Stare škole“ u poslovno-javnu građevinu (biblioteka s čitaonicom i igraonicom i pratećim prostorijama)

Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave veće od 70.000,00 kuna, a jednake ili manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (robe i usluge) odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a (radovi) (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Čitaj dalje: Poziv za bagatelnu nabavu