13. sjednica Općinskog vijeća

Podijeli:
Svečana sjednica Općinskog vijeća

Svečana sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2010. godine usvojilo je Proračun općine Brodski Stupnik za 2011. godinu iz kojeg se vide velika očekivanja općinskog čelništva, prije svega nastavak izgradnje sustava odvodnje te daljnjeg uređenja društvenih domova. Također je usvojen i rebalans Proračuna za 2010. godinu, te analize sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu, kao i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu.

Poslije radnog dijela, uslijedila je svečana sjednica

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik, načelnik Općine Petar Lovinčić u svom izvješću osvrnuo se na godinu koja je na izmaku.

Kako je rekao bila je to jedna od najtežih godina od osnivanja Općine. Recesija koja je zahvatila Hrvatsku odrazila se i na Općinu kroz značajno smanjenje ionako malih osnovnih prihoda.

Posebno težak period je vrijeme povrata poreza te je Općina bila prisiljena koristiti pozajmicu kako bi mogla funkcionirati.

Kako je za razliku od ove, prethodna godina za našu Općinu bila iznimno uspješna u smislu kandidiranih i 18 prihvaćenih različitih projekata od strane ministarstava, fondova i javnih poduzeća, dio poslova rađen je i u 2010. godini.

«Prije svega želim napomenuti da je u siječnju svečano u nazočnosti visokih gostiju u funkciju puštena ekološka javna rasvjeta. Nadalje, izvodili su se vrlo zahtjevni radovi na proboju ispod autoceste i željezničke pruge sustava za kanalizaciju kao i vodovoda za potrebe gospodarske zone «Rižino polje».

Do sada je izgrađeno 12 km kanalizacijske mreže, ali isto tako želim napomenuti da je gotov glavni projekt za prečistač i preostalih 31 km sustava vodoodvodnje na području naše Općine.

Općina je ušla u plan Hrvatskih voda za slijedeće razdoblje sa 10 milijuna kuna, a što je potvrdila i Vlada RH. Kako je u tijeku i natječaj IPARD PROGRAM – mjera «301» iz čijih sredstava se može povući do 7 milijuna kuna – Općina Brodski Stupnik se intenzivno sprema za prijavu na taj natječaj.

U tijeku su završni radovi na uređenju društvenog doma i općine u Brodskom Stupniku, koje sa 60% financira Fond za zaštitu okoliša, a ostali dio Općina. Nadamo se da ćemo uspjeti osigurati svoj dio učešća kako bi smo povukli planirana sredstva fonda te okončali ovaj projekt.

U ljetnom periodu 2010. godine na području naše općine izrađeno je 5,5 km brdskih prometnica. Radove je financirala Šumarska savjetodavna služba, a osnovni smisao ovih prometnica je pristup privatnim šumama. Za našu Općinu, ovaj projekt je od iznimne važnosti iz razloga što će osim osnovnoj namjeni služiti kao pristupni put do voćnjaka, vinograda, ali i kao šetnice i biciklističke staze s ciljem razvoja turizma na našem području.

Nadalje, koristim priliku da informiram da je većina čestica u našoj gospodarskoj zoni prodana te da se neki poslovni objekti grade, a za druge se ishodi potrebita projektna dokumentacija. Pokreće se postupak izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik kako bismo našu poslovnu zonu proširili na novih 30 hektara.

Konačno je gotov projekt za uređenje «Stare škole» koja je našom odlukom namijenjena za knjižnicu, čitaonicu i igraonicu. Projekt je kandidiran prema Ministarstvu kulture, ali ćemo pratiti mogućnosti kandidiranja i prema EU fondovima.

Dobra suradnja naše općine sa Hrvatskim vodama rezultirala je daljnjim poslovima na našem području. Poslije nepogode koja nas je zahvatila početkom 6. mjeseca uočena su uska grla na nekim vodotocima te se pristupilo saniranju tog problema. Također je izgrađen zaštitni kanal ispod vinograda «Vinković» te je dio naselja na taj način zaštićen.

Proveli smo prvi natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te natječaj i za zakup.

U tijeku zimskog perioda pokušat ćemo raspisati i drugi natječaj za prodaju zemljišta u okviru Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

U 12. mjesecu ove godine osnovana je i Turistička zajednica Općine Brodski Stupnik od koje se očekujemo daljnji pomak u unapređenju turističkih potencijala.

Velika očekivanja imamo i od osnivanja Lokalne akcijske grupe (LAG-a) čije su pripreme u završnoj fazi i početkom slijedeće godine planira se osnivačka skupština.

Ovo nam je izuzetno važno iz razloga povlačenja europskih sredstava iz tkz. LIDER programa za ruralna područja.

Pružili smo i potporu udrugama koje djeluju na našem području u granicama mogućeg. Znamo da to nije niti izdaleka dostatno za sve njihove potrebe, ali još jednom molim za razumijevanje jer smo ograničeni skromnim prihodima, te svaku kunu koristimo za izradu projektne dokumentacije koja služi kao podloga za povlačenje sredstava iz županijskih, državnih i europskih izvora.

U tijeku 2010. godine odrađeno je i niz drugih manjih poslova na području naše Općine, prije svega preko naše Komunalne službe.

Na kraju koristim priliku da se zahvalim svim vijećnicima koji su se uglavnom odazivali na sjednice te svojim radom dali doprinos razvoju ove općine, koji je i pored vrlo skromnog osnovnog proračuna od cca 1.800.000,00 kuna i te kako vidljiv kroz izgradnju krupnih kapitalnih projekata više milijunske vrijednosti.

Nadalje, zahvaljujem se djelatnicima Komunalne službe te Upravnog odjela na suradnji kao i svim žiteljima Općine Brodski Stupnik, te koristim priliku da svima zaželim blagoslovljene božićne blagdane te uspješnu 2011. godinu».