7. sjednica Općinskog vijeća – poziv za sjednicu

Podijeli:

Na temelju članka 106. Poslovnika Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i 3/13) sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća za

23. srpanj 2014. godine (srijeda) u 20,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama općine Brodski Stupnik, Ulica Stjepana Radića broj 117.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

– usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća

  1. Pitanja i prijedlozi vijećnika
  2. a) Zaključak o potvrđivanju mandata zamjenika člana Općinskog vijeća
    b) Davanje svečane prisege
  3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u razdoblju 01. siječanj – 30. lipanj 2014. godine
  4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godinu
  5. Izvješće o konstituiranju vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Medved