Anketa o zainteresiranosti građana za Program POS-a (Društveno poticane stanogradnje)

Podijeli:

Općina Brodski Stupnik sukladno zahtjevu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama KLASA: 370-03/22-01/135 URBROJ: 356-06/22-1 od 20. rujna 2022. (u daljnjem tekstu: „APN“) obavještava građane na području Općine Brodski Stupnik o provođenju ankete o zainteresiranosti građana za Program POS-A  ili Društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: „Anketa“).

Ljubazno molimo zainteresirane građane na području Općine Brodski Stupnik da u roku od 30 dana od dana objave na mrežnoj stranici Općine Brodski Stupnik ispune obrazac Ankete i isti dostave Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik odnosno zaključno do 17.11.2022.

Vaši osobni podaci koristit će se samo u svrhu provedbe ove Ankete i u druge svrhe se neće koristiti.