Brodski Stupnik – Inkubator vrijedan 18 milijuna kn

Podijeli:

brodski-stupnik-inkubator

Jedan od ciljeva je i davanje ukupne logističke potpore razvoju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i poljoprivrednih gospodarstava kroz osiguranje logističke potpore tehnologijsko-inovacijskog razvojnog inkubatora.

Cilj ovog projekta je izgradnja i opremanje građevinskog kompleksa tehnologijsko-inovacijskog razvojnog inkubatora za potporu razvoju malih i srednjih poduzetnika i malih poljoprivrednih gospodarstava.

U sklopu inkubatora planirana je izgradnja više zgrada: uredi za inkubiranje malih inovativnih tvrtki, uredi za preradu poljoprivrednih proizvoda, objekti s popratnim sadržajima, te upravna zgrada s konferencijskom dvoranom. Svi proizvodni pogoni će se opremiti s opremom za suvremene tehnološke procese, a proizvodni kapaciteti optimizirat će se za edukacijsku namjenu.

U projektu će biti razvijen upravljački koncept inkubatora, mješoviti klaster malih poljoprivrednih gospodarstava, lokalni opskrbni lanac prehrambenim proizvodima s tržnim mjestima, standardizirane proizvodnje visokovrijednih lokalnih proizvoda, educiran menadžment, educirani proizvođači, uspostavljena burza roba i veletržnica, razvijena partnerstva za održivo upravljanje i razvoj.

Jedan od ciljeva je i je davanje ukupne logističke potpore razvoju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i poljoprivrednih gospodarstava kroz osiguranje logističke potpore tehnologijsko-inovacijskog razvojnog inkubatora.

Realizacijom projekta bit će ostvareni brojni izravni i neizravni rezultati, gdje će izravni rezultati biti vidljivi kroz povećanje gospodarske aktivnosti i unapređenje konkurentnosti kod malih i srednjih poduzeća, smanjenju nezaposlenosti, umrežavanju i javno-privatnom partnerstvu i suradnji, razvoju novih visokovrijednih proizvoda, poticanju ruralnog turizma, poticanju projekata socijalnog poduzetništva i sl.

Neizravni učinci će se očitovati kroz smanjenje depopulacije kao i povećanje kvalitete života kako na području općine Brodski Stupnik, tako i na području cijele Brodsko-posavske županije s obzirom da će realizacijom projekta biti dostupni brojni, novi i inovativni pristupi i metode edukacije, animiranja i uključivanja lokalnog stanovništva.

Prijavitelj projekta je Općina Brodski Stupnik, a njegova procijenjena vrijednost je 18 milijuna kuna.

Izvor: Sblus.hr