Obvezatne upute broj 1 o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Brodski Stupnik

Podijeli:

OPĆINA BRODSKI STUPNIK Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora Klasa: 013-05/14-01/01 Urbroj:2178/03-02-14-5 Brodski Stupnik, 29. travnja 2014.godine Na temelju članka 31. Odluke o izboru vijeća mjesnih odbora na …