Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Dana 13. svibnja 2017. godine (SUBOTA) u vremenu od 9:00-16:00 sati u zgradi Društvenog doma u Brodskom Stupniku (Stjepana Radića 117) bit će organizirano dežurstvo zbog predaje Izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješća o troškovima izborne promidžbe. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Brodski Stupnik

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Podijeli:

OPĆINA BRODSKI STUPNIK OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BRODSKI STUPNIK   Na temelju članka 53. točka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) i članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 6/14) Općinsko izborno povjerenstvo općine Brodski …

Obrasci za Izbore za izbor članova Vijeća mjesnih odbora za područje općine Brodski Stupnik

Podijeli:

IZBORI 2014 – VMO – OLS – 1 – prijedlog liste kandidata za članove VMO 2014 IZBORI 2014 – VMO – OLS – 2 – prijedlog KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA IZBORI 2014 – VMO – OLS – 3 – prijedlog KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA IZBORI 2014 – VMO – OLS …

Obvezatne upute broj 1 o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Brodski Stupnik

Podijeli:

OPĆINA BRODSKI STUPNIK Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora Klasa: 013-05/14-01/01 Urbroj:2178/03-02-14-5 Brodski Stupnik, 29. travnja 2014.godine Na temelju članka 31. Odluke o izboru vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 6/14), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora, propisuje OBVEZATNE …

Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnih odbora za područje općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“N.N.” 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 4. stavak 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Klasa: 026-01/14-01/1, Urbroj: 2178/03-02-14-1 od 14.03.2014.) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik …