Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 42. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 3/13), Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, donio je  PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI I. OPĆE ODREDBE Članak …

Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom

Temeljem članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11.,83/13. i 143/13), Internog akta o provedbi bagatelne nabave, Odluke o pokretanju postupka nabave bagatelne vrijednosti, Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom Opis premeta nabave Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom CPV …

Poziv za bagatelnu nabavu

KLASA: 612-04/08-01/03 URBROJ: 2178/03-01-14-130 Brodski Stupnik, 11. kolovoz 2014.g. POZIV NA DOSTAVU PONUDE  Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za PREDMET NABAVE : Rekonstrukcija zgrade „Stare škole“ u poslovno-javnu građevinu (biblioteka s čitaonicom i igraonicom i pratećim prostorijama) Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi …

Objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Općina Brodski Stupnik objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave slijedeće postupke: Obavijest o namjeri davanja koncesije za postupak:„Prijevoz pokojnika na području Općine Brodski Stupnik“ Broj objave: 2014/S 01K-0008622 datum slanja na objavu 19.02.2014. Poziv za nadmetanje za postupak: Izrada projektne dokumentacije i provedbu upravnog postupka za izgradnju građevina kompleksa …

Potpisan ugovor za izvođenje radova grijanja, klimatizacije, plinske instalacije i ventilacije na zgradi Društvenog doma u Brodskom Stupniku

Nakon uložene žalbe na odabranog ponuditelja, koja je od strane Komisije za kontrolu postupka javne nabave odbijena, Općina Brodski Stupnik potpisala je ugovor sa tvrtkom EMAX iz Osijeka za izvođenje radova postavljanja grijanja, klimatizacije, plinske instalacije i ventilacije na zgradi Društvenog doma u Brodskom Stupniku. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 773.173,60 …