Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 42. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 3/13), Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, donio je  PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI I. OPĆE ODREDBE Članak …

Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom

Temeljem članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11.,83/13. i 143/13), Internog akta o provedbi bagatelne nabave, Odluke o pokretanju postupka nabave bagatelne vrijednosti, Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom Opis premeta nabave Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom CPV …

Poziv za bagatelnu nabavu

KLASA: 612-04/08-01/03 URBROJ: 2178/03-01-14-130 Brodski Stupnik, 11. kolovoz 2014.g. POZIV NA DOSTAVU PONUDE  Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za PREDMET NABAVE : Rekonstrukcija zgrade „Stare škole“ u poslovno-javnu građevinu (biblioteka s čitaonicom i igraonicom i pratećim prostorijama) Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi …