Kategorija Bagatelna nabava

Poziv za bagatelnu nabavu

KLASA: 612-04/08-01/03 URBROJ: 2178/03-01-14-130 Brodski Stupnik, 11. kolovoz 2014.g. POZIV NA DOSTAVU PONUDE  Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za PREDMET NABAVE : Rekonstrukcija zgrade „Stare škole“ u poslovno-javnu građevinu (biblioteka...