Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Brodski Stupnik u 2018. godini

Podijeli:

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:10/18), objavljuje se Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Brodski Stupnik u 2018. godini Ovim Javnim pozivom za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji …

Općina Brodski Stupnik traži dva radnika/radnice na održavanju radnih površina

Podijeli:

Općina Brodski Stupnik obavještava sve zainteresirane da je putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavila prijavu potrebe za 2 radnika –  javni rad  za provedbu programa „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima revitalizacije javnih površina i zaštite okoliša”. Javni poziv traje od 5. – 13.9.2018. godine. Pozivaju se svi zainteresirani koji zadovoljavaju …

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2018./2019. pedagošku godinu

Podijeli:

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.) Upravno vijeće ustanove Dječji vrić „Ivančica Oriovac“ objavljuje: Javni poziv za upis …

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Link na oglas na stranicama HZZ-a: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=94571669

Općina Brodski Stupnik traži 5 radnika na određeno vrijeme

Podijeli:

Općina Brodski Stupnik zapošljava 2 radnika/radnice na uređenju i održavanju objekata kulturne baštine i 3 radnika/radnice na održavanju javnih površina, a javiti se možete do 30.05.2018 – ugovor je na određeno vrijeme, iskustvo i razina obrazovanja nisu bitni. Na natječaj se možete javiti osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 117, …

Natječaj za radno mjesto direktora Locorum d.o.o. (Komunalno poduzeće općine Brodski Stupnik)

Podijeli:

J A V N I   N A T J E Č A J ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA – LOCORUM D.O.O. (Komunalno poduzeće Općine Brodski Stupnik) Za izbor i imenovanje direktora komunalnog poduzeća Locorum d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava …

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Podijeli:

REPUBLIKA HRVATSKA Brodsko-posavska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Sjedište Slavonski Brod KLASA: UP/I-361-03/17-01/000220 URBROJ: 2178/1-15-01/2-18-0010 Slavonski Brod, 08.03.2018. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 – dostavlja se I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku …

Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu programa „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i buičnih poplava”

Podijeli:

Na temelju provedbe Programa javnog rada – Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i buičnih poplava, odobrenog od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Brodski Stupnik, objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za  javni rad  za provedbu programa „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite …

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

Podijeli:

Prilozi: Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području općine Brodski Stupnik u 2017. godini Izjava o korištenim potporama male vrijednosti Program potpora u poljoprivredi na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu