Općina Brodski Stupnik traži 5 radnika na određeno vrijeme

Općina Brodski Stupnik zapošljava 2 radnika/radnice na uređenju i održavanju objekata kulturne baštine i 3 radnika/radnice na održavanju javnih površina, a javiti se možete do 30.05.2018 – ugovor je na određeno vrijeme, iskustvo i razina obrazovanja nisu bitni. Na natječaj se možete javiti osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 117, …

Natječaj za radno mjesto direktora Locorum d.o.o. (Komunalno poduzeće općine Brodski Stupnik)

J A V N I   N A T J E Č A J ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA – LOCORUM D.O.O. (Komunalno poduzeće Općine Brodski Stupnik) Za izbor i imenovanje direktora komunalnog poduzeća Locorum d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava …

Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA Brodsko-posavska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Sjedište Slavonski Brod KLASA: UP/I-361-03/17-01/000220 URBROJ: 2178/1-15-01/2-18-0010 Slavonski Brod, 08.03.2018. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 – dostavlja se I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku …

Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu programa „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i buičnih poplava”

Na temelju provedbe Programa javnog rada – Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i buičnih poplava, odobrenog od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Brodski Stupnik, objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za  javni rad  za provedbu programa „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite …

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

Prilozi: Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području općine Brodski Stupnik u 2017. godini Izjava o korištenim potporama male vrijednosti Program potpora u poljoprivredi na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

Javni poziv za dodjelu stipendija studentima s područja općine Brodski Stupnik

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području općine Brodski Stupnik, a koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Pozivom da podnesu prijavu za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2017/2018. Dodjeljuju se dvije stipendije, po 500,00kn mjesečno. Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj …

Obavijest o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Brodski Stupnik

Pozivaju se sve zainteresirane udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Općina Brodski Stupnik da se jave na raspisani poziv  za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Brodski Stupnik u cilju uključivanja mladih u javni život na …