Sudjelujte u kreiranju proračuna Općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Poštovani stanovnici Općine Brodski Stupnik, općinska uprava Vas poziva da sudjelujete u kreiranju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019.godinu. Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane u Općini Brodski Stupnik, te koje radove smatrate važnima za daljnji razvoj Općine. Želimo čuti Vaše prijedloge, sugestije i komentare jer su upravo oni najbolji …

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

Podijeli:

Preuzimanje (PDF format): 1. Naslovnica- Godišnji izvještaj 2017 2. Opći dio- prihodi- ekonomska klasifikacija 3. Opći dio- rashodi- ekonomska klasifikacija 4. Opći dio – prihodi- izvori financiranja 5. Opći dio- rashodi- izvori financiranja 6. Opći dio- rashodi- funkcijska klasifokacija 7. Opći dio- račun financiranja- analitika 8. Opći dio- račun financiranja- …

Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2018 do 31.03.2018

Podijeli:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju i ovjerena referentna stranica 10.04.2018 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. ožujak 2018. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. ožujak 2018  

Sudjelujte u kreiranju proračuna Općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Poštovani stanovnici Općine Brodski Stupnik, općinska uprava Vas poziva da sudjelujete u kreiranju proračuna Općine Brodski Stupnik. Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane u Općini Brodski Stupnik, te koje radove smatrate važnima za daljnji razvoj Općine. Želimo čuti Vaše prijedloge, sugestije i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga …