Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2018 do 31.03.2018

Podijeli:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju i ovjerena referentna stranica 10.04.2018 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. ožujak 2018. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za …