Šesta sjednica VII. saziva Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 30.01.2018

Podijeli:

Zapisnik: 6_ Zapisnik sa 6_ sjednice 30_01_2018_ Ostali dokumenti: 1. Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OBS 2. Usvojeni Poslovnik o radu OV OBS 3. Usvojena Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja kom otpada 4. USVOJENA ODLUKA O USVAJANJU PLANA GOSP. OTPADOM 5. Plan gospodarenja otpadom OPĆINEBRODSKI STUPNIK …

Peta sjednica VII. saziva Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 18.12.2017

Podijeli:

Zapisnik: Zapisnik sa 5 sjednice Općinskog vijeća 18 12 2017 Odluke, zaključci, programi, planovi: Odluka o brisanju statusa javnog dobra Odluka o davanju suglasnosti na cjenika usluga – groblja – 2018 Odluka o davanju suglasnosti na cjenika usluga – javne površine -2018 Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom …

Četvrta sjednica VII. saziva Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 03.10.2017

Podijeli:

Zapisnik: 1. ZAPISNIK 4. sjednice 3.10.2017 Odluke, zaključci: 2. ODLUKA O DAVANJU MIŠLJENJA 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa društvenih djelatnosti 4. ZAKLJUČAK O PIHVAĆANJU PRIJEDLOGA KOJI ĆE SE UVRSTITI U REBALANS ZA 2017.G Zvučna snimka:

Treća sjednica VII. saziva Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 04.09.2017

Podijeli:

Zapisnik: Zapisnik s 3. sjednice 4.9.2017 Odluke, programi, zaključci: 1. ZAKLJUČAK O NE PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.G 2. Programi proračuna za 2017 godinu I. rebalans – usvojeni 3. Program-potpora-u-poljoprivredi OPĆINE BRODSKI STUPNIK 4. ODLUKA O KUPNJI GRAĐ. ZEMLJIŠTA 5. ODLUKA O IZRADI PROJEKTNE DOKUEMTACIJE ZA IZGRADNJU RECIKLAŽNOG …