Dani otvorenih vrata EU projekata 2021.

Podijeli:

Općina Brodski Stupnik ove godine sudjeluje u „Danima otvorenih vrata EU projekata“ .

Kroz kratak videozapis prikazat ćemo EU projekte koji su se provodili, te projekte koji se trenutno provode na području Općine Brodski Stupnik.

Fondovi iz kojih su provođeni EU projekti su Europski fond za regionalni razvoj, Europski fond za ruralni razvoj te  jedan od najaktivnijih fondova na području naše Općine je Europski socijalni fond iz kojega trenutno provodimo čak četiri projekta. Prvi od niza projekata je projekt „ Mladi za stare“ čiji je cilj uključiti žene u nepovoljnom položaju na tržište rada, unaprijediti njihov radni potencijal, te im omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada, a ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika u Općini Brodski Stupnik. Cilj projekta „Socijalno uključivanje 65+“ je potaknuti socijalno uključivanje starijih osoba u dobi od navršenih 65 i više godina na području Općine Brodski Stupnik te doprinijeti razvoju, dostupnosti i unapređenju kvalitete socijalnih usluga pružanjem prijevoza i pratnje starijim osobama za obavljanje poslova izvan vlastitog doma, kao i promicanju pomirenja poslovnog i obiteljskog života članova obitelji starijih osoba kroz razne radionice. Sljedeći projekt je „Samo aktivno!“ gdje je cilj  kroz razvoj i unaprjeđenje programa za aktivno socijalno uključivanje te unaprjeđenje interkulturalnih aktivnosti, povećati socijalnu uključenost i potaknuti aktivno sudjelovanje u društvu ranjivih skupina na području LAG Posavina koji pripada urbanom području Slavonski Brod.

Projekt „Sreća treće dobi“ za sada je zadnji u nizu projekata Općine Brodski Stupnik, a cilj projekta je diverzifikacijom izvaninstitucijskih socijalnih usluga te uvođenjem aktivnosti “dnevnog boravka” na području Općine Brodski Stupnik poboljšati svakodnevnicu ranjivih skupina te unaprijediti dosadašnja znanja, vještine i kompetencije stručnjaka koje rade s ranjivim skupinama.

Sada Vas pozivamo da uživate u videozapisu koji smo pripremili o našim aktivnostima.

#EUinmyregion https://hr-hr.facebook.com/strukturni.fondovi/