Edukacijski seminari u sklopu projekta “Edukacijom do uspjeha”

Podijeli:

Turistička zajednica Meridiana Slavonica poziva sve zainteresirane na niz edukacijskih seminara koji će biti održani u periodu od 6. do 9. prosinca s početkom od 17.00 sati, a u sklopu projekta “Edukacijom do uspjeha”. Glavni cilj seminara je podizanje razine znanja trenutnih poduzetnika u turizmu, ali i onih koji to žele postati. Teme seminara su različite:

  • Osnove ruralnog turizma i uloga tradicije u oblikovanju ponude
  • Pravni okvir za registraciju i rad te poslovanje u ruralnom turizmu
  • Marketing, brendiranje, promocija i komunikacija s javnošću u ruralnom turizmu
  • Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom / kulturnom turizmu
  • Tradicijska gastronomija, kuharstvo i posluživanje u ruralnom turizmu
  • Vještina pričanja u ruralnom turizmu – storytelling
  • Digitalni marketing i kreiranje digitalnih sadržaja u ruralnom turizmu
  • Sigurnost i kvaliteta u ruralnom turizmu.

Predavanje će biti održana u vijećnici Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik.

Organizator seminara je Turistička zajednica Meridiana Slavonica, a provodi ih Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ u sklopu suradnje naziva „Turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam“. Svi zainteresirani su dobrodošli, a za sudjelovanje na istima potrebno je ispuniti priloženi obrazac te ga poslati na email adresu info@tzms.com.hr najkasnije do 5. prosinca 2022.