Energetska obnova Društvenog doma u Starom Slatiniku

Podijeli:

Projekt: Energetska obnova Društvenog doma u Starom Slatiniku

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Naziv korisnika: Općina Brodski Stupnik

Ukupna vrijednost projekta: 730.626,25 kn

EU sufinanciranje projekta: 452.080,02 kn

Razdoblje provedbe projekta: 04.10.2018.-04.10.2020.

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Naziv investicijskog prioriteta: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru

Naziv specifičnog cilja: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Ugovor: Ugovor KK.04.2.1.04.0379

Sažetak projekta: Predmet projekta je povećanje energetske učinkovitosti zgrade društvenog doma u Starom Slatiniku, na adresi Hrvatskih branitelja 181, k.č.br.768, k.o. Stari Slatinik. Planirane mjere energetske obnove se odnose na obnovu ovojnice zgrade i zamjena postojeće rasvjete učinkovitijom.

Opis projekta: Projektom energetske obnove zgrade društvenog doma u Starom Slatiniku predviđeno je vanjske zidove građevine obložiti toplinskom izolacijom, izolirati stropove prema negrijanom potkrovlju, postaviti toplinsku izolaciju ravnog krova iznad grijanog prostora te zamijeniti vanjsku stolariju loših toplinskih karakteristika. Planirano je uklanjanje dijela postojećih rasvjetnih tijela te postavljanje nove, energetski učinkovitije rasvjete koja zadovoljava propise razine osvijetljenosti. Postojeći sustav rasvjete koji je izveden kombinacijom fluorescentne rasvjete starije generacije će se zamijeniti s odgovarajućim LED cijevima i LED žaruljama. U svim radnim prostorijama predviđena je električna rasvjeta koja zadovoljava normu HRN EN 12464-1:2008.