Energetska obnova sportskog objekta u Starom Slatiniku

Podijeli:

Projekt: Energetska obnova sportskog objekta u Starom Slatiniku

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Naziv korisnika: Općina Brodski Stupnik
Ukupna vrijednost projekta: 710.456,25 kn
EU sufinanciranje projekta: 365.409,54 kn
Razdoblje provedbe projekta: 09.10.2018.-09.10.2020.

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Naziv investicijskog prioriteta: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru

Naziv specifičnog cilja: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Ugovor: Ugovor KK.04.2.1.04.0379

Sažetak projekta: Predmet projekta je povećanje energetske učinkovitosti na sportskom objektu u Starom Slatiniku, na adresi Hrvatske mladeži 9, k.č.br.1247, k.o. Stari Slatinik. Planirane mjere energetske obnove se odnose na obnovu ovojnice zgrade, ugradnje novog visokoučinkovitog sustava grijanja i hlađenja, zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode koji koristi OIE te zamjena postojeće rasvjete učinkovitijom.

Opis projekta: rojektom energetske obnove sportskog objekta u Starom Slatiniku predviđeno je vanjske zidove građevine obložiti toplinskom izolacijom i izolirati stropnu konstrukciju te zamijeniti veći dio vanjske stolarije. Također se planira postojeći sustav grijanja, koji čine peći na drva i električne grijalice, zamijeniti instalacijom centralnog grijanja koristeći kotao na drveni pelet. Hlađenje prostorija je planirano pomoću rashladnih agregata za hlađenje (dizalica topline) na način da se rashladni agregati smjeste na krovu zgrade, a u prostorijama ugrade zidne jedinice ventilokonvektora dizalice topline.

Priprema potrošne tople vode, koja se osigurava pomoću električnih bojlera, će se osigurati pomoću solarnih kolektora koji će biti smješteni na južnoj strani krova kotlovnice, a u kotlovnici će se postaviti dva solarna spremnika kapaciteta 500 litara.

Postojeći sustav rasvjete koji je izveden kombinacijom fluorescentne rasvjete starije generacije će se zamijeniti s odgovarajućim LED cijevima i LED žaruljama. U svim radnim prostorijama predviđena je električna rasvjeta koja zadovoljava normu HRN EN 12464-1:2008.