Informacije o projektima kanalizacije i pješačkih staza

Podijeli:

Dostavljam na uvid odgovor od Vodovod-a d.o.o. , kao javnog isporučitelja vodnih usluga i nositelja projekta “Brod 2”, o statusu projekta koji je već dugi niz godina u pripremi za financiranje EU sredstvima, a kojim bi Općina Brodski Stupnik kao jedan od dionika projekta (partner) riješila problem vodoodvodnje.

Do sad je kroz ranije faze izgradnje na području naše Općine izvedeno ukupno cca 26,5 km kanalizacije i 7 crpnih stanica, a projektom „Brod 2“ je predviđena izgradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda (L≈ ca 14,3 km; DN 250 do DN 300), uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bi se omogućila svrsishodna odvodnja otpadnih voda na području Općine te uspostavila zahtijevana funkcionalnost sustava odvodnje.

Ističemo važnost realizacije ovog projekta kao preduvjeta za građenje i rekonstrukciju pješačkih staza na području naše Općine za što se itekako pripremamo, ali odgovornim gospodarenjem realizaciju kojih ne započinjemo dok se ne izvedu radovi “kućnih priključaka za kanalizaciju” po projektu “Brod 2” pri čemu će navedeno biti besplatno za sva naša domaćinstva.

Stoga, itekako svjestan određenog prisutnog nezadovoljstva i privida nečinjenja, ovim putem pozivam sve naše građane na razumijevanje i zajedničko strpljenje jer ne bi imalo smisla i činilo bi značajnu financijsku štetu izgraditi nove staze, a potom ih nakon izvjesno kratkog vremena oštećivati radi izvođenja priključaka za kanalizaciju.

Načelnik, Goran Jelinić