Izjava o pristupačnosti internetske stranice

Podijeli:

Općina Brodski Stupnik nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.brodski-stupnik.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje se navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Općina Brodski Stupnik provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

-poveznice nisu prikazane s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 26. kolovoza 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Općina Brodski Stupnik.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Općini Brodski Stupnik možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Općine Brodski Stupnik, Rezi Marceković:

  • telefonom na broj: +38535 427-137,
  • fax-om na broj: +38535 427-137,
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr,
  • poštom na adresu: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt :

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

 

Veličina fonta
Kontrast