Izvješće Načelnika o provedenim aktivnostima u Općini za prvu polovicu 2011. godine

Podijeli:

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  načelnik je dužan dva puta tijekom godine podnijeti polugodišnje izvješće o provedenim aktivnostima na području Općine, a što je i učinio na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 12.07.2011.god:

 • Završeno je planirano uređenje Društvenog doma u Brodskom Stupniku koje je financirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i Općine Brodski Stupnik. Okončanje radova je kasnilo iz razloga što Općina nije mogla osigurati svoj dio pripadajućih sredstava  po ugovoru.
 • Što se tiče izgradnje kanalizacije izvršen je vrlo složen i zahtjevan posao proboja ispod trupa pruge i autoceste. Za ovaj posao Općina je dužna osigurati 191.032,00 kuna.
 • S obzirom da je Općina izradila projektnu dokumentaciju za ukupnu kanalizaciju,  uspjeli smo uz veliku pomoć zamjenika župana g. Davora Vlaovića osigurati sredstva iz Hrvatskih voda za nastavak radova. Za I. etapu II. faze raspisan je natječaj te je odabran najpovoljniji ponuditelj tvrtka «Brodska Posavina», a iznos investicije je cca 6.900.000,00 kuna i radovi su započeli 01.kolovoza 2011.g.
 • Ranije dogovoreni radovi na izgradnji vodovoda do Gospodarske zone su pri samom kraju. Tvrtka «Temo» također je izvršila proboj ispod pruge i autoceste, te izgradila dio vodovodne mreže. Isti posao je financiran sredstvima Hrvatskih voda i Općine koja mora osigurati 183.673,00 kuna.
 • Općina velike nade polaže u Gospodarsku zonu gdje je potpisano 8 ugovora sa poduzetnicima koji su u različitim fazama izgradnje. Jedan poduzetnik je započeo sa proizvodnjom, dva su u izgradnji objekata, dok su ostali u fazi ishođenja  lokacijske, odnosno građevinske dozvole. U ovom polugodištu na gospodarskoj zoni je od strane HEP-a izgrađena trafostanica te je na taj način osigurana struja. Također je dijelom izgrađena kanalizacija koju je izvodila tvrtka «Vodovod» Slavonski Brod, za koju je Općina dužna još 105.000,00 kuna.
 •  Obzirom da je ostalo malo slobodnog zemljišta u gospodarskoj zoni, Općina je pokrenula izmjene i dopune Prostornog plana uređenja kojim će se definirati proširenje zone na daljnji 35 hektara. Također, tim izmjenama i dopunama Prostornog plana zadovoljit će se nove zakonske obveze kao i potrebe naših građana.
 • Iz tzv. Programa «305 projekata» Hrvatskih voda financirat će se i spojni cjevovod Stari Slatinik – Krajačići, koje poslove je dobila tvrtka «Vodovod» iz Osijeka i radovi su već započeti.
 • Dobra suradnja Općine, Županije sa Ministarstvom turizma rezultiralo je ove godine prihvaćanjem sufinanciranja izgradnje vidikovaca (odmorišta) i lovačke kuće. Radovi su u tijeku a planirane aktivnosti se očekuju realizirati do kraja godine. Također je kandidirano za iduću godinu 11 turističkih projekata te se nadamo daljnjoj dobroj suradnji sa Ministarstvom turizma.
 • Radovi na uređenju i stavljanju u funkciju objekta «Stare škole» teku predviđenom i jedinom mogućom dinamikom. Naime, Općina projekt uređenja «Stare škole» kandidira prema Ministarstvu kulture te ograničena dobivena sredstva ulažu se u projektnu dokumentaciju, a sada i za uređenje objekata. Ove godine smo dobili 50.000,00 kuna, a za slijedeću smo kandidirali projekt na dva natječaja. Isto tako i za drugi objekt «Stare općine» pokrenut je postupak preventivne zaštite.
 • Početkom 9. mjeseca  ove godine pristupit će se uređenju šumskih putova koji vode do privatnih šuma. Općina Brodski Stupnik redovno koristi predviđena sredstva za tu namjenu te će se ove godine urediti PUT MAGOVAC i PUT RANOVICA u Brodskom Stupnik, a za slijedeću godinu prema istom izvoru izvršena je kandidatura još tri pristupna puta.
 • U tijeku su Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, što je vrlo složen i zahtjevan posao. Želja nam je da omogućimo što je više moguće privođenje kulturi malih zapuštenih brdskih čestica koje su u vlasništvu RH.
 • U ovom izvještajnom razdoblju izrađeni su parcelacijski elaborati za zonu, prečistač i za izgradnju ceste u Slavonskoj ulici.
 • Provedene su opsežne pripreme  te je osnovana Lokalna akcijska grupa (LAG-a) za područje pet općina, sa sjedištem u Brodskom Stupniku. LAG je udruga bez koje neće biti moguće povlačiti sredstva iz vrlo izdašnog LIDER PROGRAMA EU, niti udrugama, zadrugama, malim tvrtkama, poduzetnicima, jedinicama lokalne samouprave, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i dr.
 • Od strane Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prihvaćen je projekt  grijanja, klimatizacije, plinska instalacija i ventilacije za oba društvena doma u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku s vrijednošću od cca. 1.047.000,00 kuna, prema projektantskom troškovniku. Fond financira sa sredstvima od 55%, ostalo treba osigurati Općina. Zbog problema za osiguranjem svog vlastitog učešća bit će upitna realizacija ovog projekta te je moguće da će se morati ići u rješavanje jednog po jednog doma.
 • Osim ovih poslova odrađeni su i redovni poslovi Jedinstvenog upravnog odjela i Komunalne službe, a Načelnik je održao niz sastanaka na županijskoj i državnoj razini, stvarajući dobre pretpostavke za budući rad i razvoj Općine.
 • Dakle i pored izuzetno teške financijske situacije i vrlo lošeg punjenja proračuna. Općina Brodski Stupnik izvršava svoje zakonom zadane obveze na podizanju i stvaranju boljih životnih uvjeta na svom području.

Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik jednoglasno je prihvatilo Izvješće Općinskog načelnika o provedenim aktivnostima na području Općine Brodski Stupnik u razdoblju siječanj-lipanj 2011.g.