Javni poziv svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Brodski Stupnik radi podnošenja zahtjeva za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju

Podijeli:

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, br. 86/12), Općina Brodski Stupnik, objavljuje

J A V N I P O Z I V

SVIM VLASNICIMA / INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

NA PODRUČJU OPĆINE BRODSKI STUPNIK

RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJEM

RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjev za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedeno stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Brodski Stupnik podnosi se Brodsko-posavskoj županiji – Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje.

Zahtjev za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. g.i nakon protekatoga roka, zahtjev se ne može više podnijeti.

Zahtjevu za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400m2, zgradu za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000m2 i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. Tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,

  2. Tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt.

  3. Izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrđena zgrada ispunjava bitne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površna nije veća od 400m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000m2 (u daljnjem tekstu: manje zahtijevana zgrada) ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i

  2. Tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađena zgrada koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

Sva dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno planiranje Brodsko-posavske županije.

Važeći propisi:

  1. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, br. 86/12),

  2. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (“Narodne novine”, br. 98/12).