Javni poziv za dodjelu na korištenje drvenih mobilnih štandova

Podijeli:

Na temelju Sporazuma o upravljanju i održavanju drvenih mobilnih štandova sklopljenog između Lokalne akcijske grupe POSAVINA i Općine Brodski Stupnik, Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, 29. travnja 2020.godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu na korištenje drvenih mobilnih štandova
 

Ovim Javnim pozivom se pozivaju pravne i fizičke osobe koje imaju potrebu za korištenjem drvenih mobilnih štandova s ceradom za različite namjene (dimenzije 250 x 190 x 80) u razdoblju od dana prijave za korištenjem do 15.11.2024.g.

  1. Korištenje drvenih mobilnih štandova u navedenom razdoblju je bez naknade.
  2. Pravo prijave imaju pravne i fizičke osobe sa područja potpisnika navedenog Sporazuma koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti, obrtnici, udruge, obiteljska-poljoprivredna gospodarstva te domaća radinost, i osobe bez registrirane trgovačke i ugostiteljske djelatnosti za promociju vlastitih proizvoda
  3. Obrazac prijave za korištenje drvenih mobilnih štandova se može preuzeti putem web stranice Općine Brodski Stupnik (Obrazac prijave za korištenje drvenih mobilnih štandova.docx).
  4. Prijavi je potrebno priložiti dokaz o registraciji iz odgovarajućeg registra.
  5. Obrazac Prijave za korištenje s prilozima je potrebno podnijeti poštom na adresu Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik ili putem e-maila (opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr) najkasnije do (30.10.2024.).
  6. Kriterij za dodjelu drvenih mobilnih štandova na korištenje je redoslijed zaprimanja prijave za korištenje drvenih mobilnih štandova do iskorištenja raspoloživosti istih (5 kom.).
  7. Općina će imenovati Povjerenstvo koje će odlučivati o dodjeli i načinu korištenja.
  8. Osobe kojima će biti dodijeljeni drveni mobilni štandovi na korištenje dužni su iste postaviti na javne ili privatne prostore unutar Općine Brodski Stupnik, koristiti i raspolagati na propisano ispravan i odgovoran način te platiti zakup javne površine ovisno o vremenu zakupa.

Načelnik Općine Brodski Stupnik Goran Jelinić, ing.