Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne naknade za troškove studiranja redovnim studentima s područja općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli jednokratnih naknada za troškove studiranja redovnim studentima s područja Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 32/2019), Općinski načelnik općine Brodski Stupnik, objavljuje

JAVNI POZIV 

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU JEDNOKRATNE NAKNADE

ZA TROŠKOVE STUDIRANJA REDOVNIM STUDENTIMA 

S PODRUČJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik usvojilo je Odluku o dodjeli jednokratnih naknada za troškove studiranja redovnim studentima s područja Općine Brodski Stupnik koji prvi put upisuju I., II., III., IV., V. ili VI. godinu studija na visokoškolskim ustanovama na području Republike Hrvatske.

Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Brodski Stupnik za 2021.godinu.           

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev studenta.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga. U zahtjevu je podnositelj dužan navesti podatke o studentu i oznaku upisane akademske godine.

Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava i to:

  • kopiju osobne iskaznice,
  • kopiju tekućeg računa ili žiro računa na koji će se isplatiti naknada,
  • dokaz kojim se potvrđuje da se prvi put upisuje I., II., III., IV., V. ili VI. godina studija na visokoškolskim ustanovama na području Republike Hrvatske.
  • izjava o isplati jednokratne novčane naknade

Rok za podnošenja zahtjeva je 25. veljače 2021. godine.

Preuzmite dokumente:

1. Javni poziv
2. Zahtjev za isplatu naknade studentima
3. INFORMIRANJE PRIJAVITELJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
4. Izjava o isplati jednokratne novčane naknade