Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu programa „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i buičnih poplava”

Podijeli:

Na temelju provedbe Programa javnog rada – Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i buičnih poplava, odobrenog od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Brodski Stupnik, objavljuje

Javni poziv za prijavu kandidata za  javni rad  za provedbu programa „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i buičnih poplava”

 1. Naziv radnog mjesta: Radnik/radnica na poslovima  preventivnih mjera zaštite od požara i buičnih poplava
 2. Broj izvršitelja: 10
 3. Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci
 4. Opis poslova koji će se obavljati u javnom radu:
  • Sanacija nerazvrstanih cesta,  čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenjei i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta,
 5. Prijaviti se mogu nezapolene osobe u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to:
  Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;

  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:
   • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih   hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
   • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
   • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
   • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
   • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
   • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
   • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
  • osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati.
 6. Rok za prijavu: od 7. – 14. 12. 2017. g.
 7. Ovaj Javni poziv objavljen  je na web stranici Općine Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr i oglasnim stranicam Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAČELNIK OPĆINE

Goran Jelinić,ing.

Preuzimanje dokumenta: JAVNI POZIV [6040]