Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu programa „Aktivni mladi za Općinu Brodski Stupnik – suradnik na EU projektima”

Podijeli:

KLASA: 402-01/17-01/41
URBROJ:2178/03-04-17-1
Brodski Stupnik, 25. 04. 2017.g.

Na temelju provedbe Programa javnih radova – Aktivni mladi za Općinu Brodski Stupnik – EU projekti” odobrenog od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a financiranih iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Općina Brodski Stupnik objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijavu kandidata za javni rad za provedbu programa
„Aktivni mladi za Općinu Brodski Stupnik – suradnik na EU projektima”

 1. Naziv radnog mjesta : Suradnik na EU projektima
 2. Broj izvršitelja: 2
 3. Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci
 4. Opis poslova koji će se obavljati u javnom radu za mlade :
  Prema odobrenom Programu javnog rada i pod vodstvom mentora (aktivnosti na provedbi Strategije razvoja Općine 2014-2020, praćenje novootvorenih natječaja, pomoć u pisanju projektnih prijedloga, uobličavanje projektnih ideja, izrada troškovnika, prijava na natječaj, prikupljanje projektne dokumentacije, obavljanje administrativnih i organizacijskih poslova vezane uz dnevno funkcioniranje Općine).
 5. Kandidati/kinje koji se prijavljuju moraju ispunjavati uvjete Mjere javnog rada:
  – mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
  – mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  – mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
 6. Prijave se podnose pisanim putem na adresu: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik „Prijava na javne radove – Suradnik na EU projektima” ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr
  Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:
  – životopis s osobnim podacima (Europass)
  – dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
  – potvrdu o nezaposlenosti (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
  – dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice)
  Kandidati koji zadovolje kriterije biti će pozvani na motivacijski razgovor.
  Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljena na Internet stranici Općine Brodski Stupnik, www.brodski-stupnik.hr ,najkasnije deset (10) dana od proteka roka za dostavu prijava.
 7. Rok za dostavu prijave je 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.
 8. Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama općine Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr i oglasnim stranicam Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAČELNIK OPĆINE
Petar Lovinčić

Preuzimanje (PDF): Javni-poziv-aktivni-mladi