Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu programa „Revitalizacija javnih površina i zaštiti okoliša na području Općine Brodski Stupnik”

Podijeli:

KLASA: 402-01/17-01/45
URBROJ:2178/03-04-17-1
Brodski Stupnik, 25. 04. 2017.g.

Na temelju provedbe Programa javnih radova – „Revitalizacija javnih površina i zaštita okoliša na području Općine Brodski Stupnik” odobrenog od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a financiranih iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Općina Brodski Stupnik objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za prijavu kandidata za  javni rad  za provedbu programa
„Revitalizacija javnih površina i zaštiti okoliša na području Općine Brodski Stupnik”

 1. Naziv radnog mejsta: Radnik u revitalizaciji javnih površina – nerazvrstane ceste i poljski putovi na području općine Brodski Stupnik  
 2. Broj izvršitelja: 2
 3. Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci
 4. Opis poslova koji će se obavljati u javnom radu:
  radovi na revitalizaciji poljskih putova i zaštiti okoliša (radovi na održavnju poljskih putova i kanalske mreže uz poljske putove, uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, čišćenje i grabljanje travnjaka od lišća, šiblja, smeća, i drugog otpada na pdoručju Općine Brodski Stupnik.
 5. Prijaviti se mogu nezaposlene osobe u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada:
  1. Skupina

  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina
 6. Prijava: Osobni dolazak na adresu – Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice.
 7. Rok za dostavu priave je 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 8. Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama općine Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr  i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAČELNIK OPĆINE
Petar Lovinčić

Preuzimanje (PDF): Javni-poziv-revitalizacija