Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu programa „Zelena i čista Općina Brodski Stupnik”

Podijeli:

Preuzmite poziv (PDF datoteka): JAVNI POZIV Zelena i čista općina Brodski Stupnik

Na temelju provedbe Programa javnog rada „Zelena i čista Općina Brodski Stupnik” odobrenog od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Brodski Stupnik, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za javni rad za provedbu programa
„Zelena i čista Općina Brodski Stupnik”

1. Naziv radnog mjesta: Radnik/radnica na poslovima održavanja
2. Broj izvršitelja: 6
3. Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci
4. Opis poslova koji će se obavljati u javnom radu:
Krčenje raslinja, te čišćenje i sanacija cestovnih jaraka, sanacija zapuštenih cestovnih pojasa, kopanje kanala, radovi šljunčarenja i zatrpavanja, skupljnaje otpada sa divljih deponija uz šumske prometnice i drugi poslovi održavanja javnih površina,
5. Prijaviti se mogu nezapolene osobe u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to:
Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada,
mlade osobe i to:

1. – bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
– mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
– mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
– osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
– korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
2. osobe prijavljene u evidenciji s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati.

6. Rok za prijavu: 17. 05. 2019 g.
7. Ovaj Javni poziv objavljen je na web stranici Općine Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr i oglasnim stranicam Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=100500465

NAČELNIK OPĆINE
Goran Jelinić,ing.