Javni poziv za upis djece u Program predškole za 2020./2021. pedagošku godinu u dječji vrtić „Ivančica Oriovac“

Podijeli:

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), članka 18. Statuta i članka 29. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“,  Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU U DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA ORIOVAC“

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u:

Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2014. god. do 31.03.2015. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece u općinama Oriovac i Brodski Stupnik koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)

-Preslike osobnih iskaznica roditelja

-Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

-Preslika kartona imunizacije

-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju.

– Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjevi za upis u program predškole Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ za općine Oriovac i Brodski Stupnik primati će se od 01. srpnja 2020. godine do 14. srpnja 2020. godine. Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u program predškole isključivo se zaprimaju putem pošte na adresu Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“, Luke Ilića bb, 35250 Oriovac i na e-mail adresi vrtića: vrtic.oriovacupisi@gmail.com

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2020. godine ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Predsjednica Upravnog vijeća: Anica Hemen


Preuzmite dokument (PDF): Javni poziv PS Oriovac 2020-2021