Javni poziv za upis djece u program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom

Podijeli:

Pozivaju se roditelji predškolske djece u općinama Oriovac, Brodski Stupnik, Bebrina i Donji Andrijevci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
-Preslike osobnih iskaznica roditelja
-Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
-Preslika kartona imunizacije
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
– Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 11. rujna 2023. do 22. rujna 2023.

Za općinu Oriovac zahtjevi se zaprimaju u matičnom objektu vrtića, Luke Ilića bb,

Za općinu Brodski Stupnik zahtjevi se zaprimaju u područnom objektu vrtića, Stjepana Radića 37.

Za općine Bebrina i Donji Andrijevci zaprimaju se u općinama kojima djeca polaznici programa predškole pripadaju.

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2023. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ o čemu će roditelji biti pravovremeno obaviješteni.

Obrazac Zahtjeva za upis:

Zahtjev upis PS 2023