Javni poziv za uvid u spis predmeta

Podijeli:

REPUBLIKA HRVATSKA
Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Sjedište Slavonski Brod

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000220
URBROJ: 2178/1-15-01/2-18-0010
Slavonski Brod, 08.03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija državne ceste DC 525, gradnja obostrano biciklističko-pješačke staze i obrinske odvodnje sa predmetnih površina u dionici Ulice Ilije Martinovića u naselju Stari Slatinik, 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1639 i 1642/2 k.o. Stari Slatinik, Stari Slatinik, Hrvatskih branitelja i Ilije Martinovića.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  21.03.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Slavonski Brod, Trg pobjede 26A (zgrada bivši “PROJEKTBIRO”, 3.kat, soba 6).

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNICA
Jadranka Mandić, dipl.ing.građ.

Preuzimanje (PDF): Javni poziv za uvid u spis predmeta DC525