Katastarska izmjera na području općine Brodski Stupnik za dio K.O. Brodski Stupnik i dio K.O. Lovčić – Poziv na javnu tribinu

Podijeli:

Poštovani mještani Brodskog Stupnika i Lovčića, obavještavamo Vas da započinje postupak katastarske izmjere za dio k.o. Brodski Stupnik i dio k.o. Lovčić. Potreba za pokretanjem nove katastarske izmjere je proizašla prvenstveno zbog nedovoljno točnih evidencija katastra i zemljišne knjige, nesklada stvarnog stanja s postojećim evidencijama te mnogobrojni neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji nositeljima prava otežavaju upravljanje nekretninama u njihovom vlasništvu.

Stoga, povodom početka postupka katastarske izmjere, Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Slavonski Brod i tvrtka Geoprem d.o.o. iz Osijeka kao izvođač pozivaju sve nositelje prava na katastarskim česticama na području katastarske općine Brodski Stupnik da sudjeluju na Javnoj tribini koja će u prostoru Društvenog doma u Brodskom Stupniku biti održana u utorak 23.04.2024. s početkom u 19:00 sati. Uz predstavnike Državne geodetske uprave i Općine Brodski Stupnik, na Javnoj tribini će sudjelovati i predstavnici izvođača radova.

Na javnoj tribini će korisnici biti pobliže upoznati o samoj katastarskoj izmjeri, mogućnostima, pravima i obvezama nositelja prava na katastarskim česticama, tijeku radova na katastarskoj izmjeri kao i svim drugim eventualnim pitanjima i nejasnoćama.

Izvoditelj: Geoprem d.o.o. Trg Lava Mirskog 1 Osijek