Komunalno poduzeće Locorum zapošljava

Podijeli:

Direktorica poduzeća Locorum d.o.o, donosi dana 06. listopada 2017. godine 

                             ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA

za primanje 1 radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž) – stručno osposobljavanje – na radno mjesto:

 1. RADNO MJESTO: Administrativni djelatnik  (M/Ž)
  BROJ IZVRŠITELJA: 1
  UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
  – Prvostupnik ekonomije (VŠS), ekonomskog smjera
  – nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
 2. Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Locoruma d.o.o., locorum.brodski.stupnik.hr, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem elektronske prijave te na stranicama Općine Brodski Stupnik – www.brodski-stupnik.hr.
 3. Opći uvjeti natječaja:
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: obvezno osobne podatke podnositelja zamolbe (osobno ime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte), životopis, presliku svjedodžbe.
  Prijave moraju biti dostavljene do 13. listopada 2017. godine do 15,00 sati.
  Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem e-maila (locorumd.o.o.@gmail.com) ili pošte  na adresu: Locorum d.o.o., Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik.
  Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.
  Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.
 4. Sa kandidatima koji ispunjavanju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provest će usmeni razgovor na koji će biti pozvani kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja.