Komunalno redarstvo

Podijeli:

Prijave nepoštivanje odredbi Odluke o komunalnom redu, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građenju, te odredbi Zakona vezanih uz postupanje sa otpadom, građani mogu dostaviti poštom, osobnim dolaskom u Općinu Brodski Stupnik, e-mailom:

redar@brodski-stupnik.hr

ili pozivom na broj telefona:

Dubravko Kolundžić – komunalni redar, 098/983 3485