Mjesna samouprava

Podijeli:
R.BR. NAZIV MJESNOG ODBORA SJEDIŠTE INTERNETSKA STRANICA JEDINICE MJESNE SAMOUPRAVE ADRESA E-POŠTE JEDINICE MJESNE SAMOUPRAVE TELEFON JEDINICE MJESNE SAMOUPRAVE
1. MO BRODSKI STUPNIK Stjepana Radića117, 35253 Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr
2. MO STARI SLATINIK Hrv. branitelja 181, Stari Slatinik, 35253 Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr
3. MO KRAJAČIĆI Krajačići bb, 35252 Sibinj www.brodski-stupnik.hr
4. MO LOVČIĆ Lovčić bb, 35253 Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr