Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Podijeli:

Općina Brodski Stupnik kao javni naručitelj sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Zakonski predstavnik javnog naručitelja: Petar Lovinčić