Obavijest o pokretanju 2. Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Na temelju Odluke Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik pokrenut je postupak 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik.

Pozivaju se svi zainteresirani sudionici u donošenju Prostornog plana da ukoliko postoji potreba za dopunom važećeg Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik u segmentu svoje nadležnosti, da podatke o istom dostave u roku od maksimalno 30 dana, tj. do 15. ožujka 2011.g. na obradu Općini Brodski Stupnik kako bi iste valorizirali, ocijenili opravdanost i slijedom st. 2. Članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) pripremili Odluku o izradi izmjena i dopuna PPUOBS .

Važeći prostorni plan koji je predmetom izmjene i dopune može se pogledati na web stranici Općine Brodski Stupnik:

http://www.brodski-stupnik.hr/prostorni-plan/