OBAVIJEST o pozivu na razgovor kandidatima za izvršavanje javnih radova – suradnika na EU projektima

Podijeli:

Dana 23. lipnja 2016. godine u 9,00 sati održat će se motivacijski razgovor sa kandidatima koji su zadovoljili formalno-pravne uvjete po Javnom pozivu za izvršavanje javnih radova – suradnik na EU projektima u Općini Brodski Stupnik.

Razgovor će se obaviti u prostorijama Općine Brodski Stupnik – vijećnica.

Imena kandidata:

  1. Magdalena Grgić
  2. Marko Kovačević
  3. Marija Vidaković
  4. Nataša Martinović
  5. Ivan Rosandić
  6. Matea Vrljić

U Brodskom Stupniku, 21. lipanj 2016.