Obavijest o prethodnoj raspravi 2. izmjena i dopuna PPUOBS

Podijeli:

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRODSKI STUPNIK

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik objavljuje:

PRETHODNU RASPRAVU

U TIJEKU IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA

2. IZMJENA I DOPUNA PPUO BRODSKI STUPNIK

  1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik održat će se dana 02.05.2012. godine u 12 sati u prostorijama Općine, Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik.

  2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o činjenicama i mogućim rješenjima značajnim za 2. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine (PPUO).

  3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputiti će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisom.

  4. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu : OPĆINA BRODSKI STUPNIK, Stjepana Radića 117, 35253 BRODSKI STUPNIK, zaključno s 16.05.2012. god.

Klasa:350-01/10-01/9

Urbroj: 2178/03-01-12-74

Brodski Stupnik, 18.04.2012.