Obavijest o provedenom postupku oglasa za prijam u službu

Podijeli:

Na temelju članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), a povodom oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za projekte i  opće poslove voditelja/ice projekta u Općini Brodski Stupnik za provedbu projekta „Sreća treće dobi“ (1 izvršitelj) objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04. svibnja 2021. godine i mrežnoj stranici Općine Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr, daje se  slijedeća

O B A V I J E S T
o provedenom postupku oglasa za prijam u službu

U Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za projekte i opće poslove  – voditeljica projekta „Sreća treće dobi“, u službu je primljena Antonija Lončarić, magistra inženjerka biljinogojstva.

Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik