Obvezatne upute broj 1 o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Brodski Stupnik

Podijeli:

OPĆINA BRODSKI STUPNIK
Općinsko izborno povjerenstvo za
izbor vijeća mjesnih odbora

Klasa: 013-05/14-01/01
Urbroj:2178/03-02-14-5
Brodski Stupnik, 29. travnja 2014.godine

Na temelju članka 31. Odluke o izboru vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 6/14), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora, propisuje

OBVEZATNE UPUTE broj 1
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova vijeća
mjesnih odbora na području općine Brodski Stupnik

 1. Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za izbor vijeća mjesnih odbora za područje općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/14). Izbori će se održati u nedjelju, dana 8. lipnja 2014. godine.
 2. Rokovi teku od dana 30. travnja 2014. godine u 00:00 sati.
 3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljene Općinskom izbornom povjerenstvu za izbor vijeća mjesnih odbora u roku 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do 13. svibnja 2014. godine do 24:00 sati
 4. Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sastavit će i na oglasnim pločama objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 15. svibnja 2014. godine do 24:00 sata
 5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od 16. svibnja 2014. godine od 00:00 sata do 06. lipnja 2014. godine do 24:00 sata.
 6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora i na dan održavanja izbora do zaključno 21:00 sat, dakle od 07. lipnja 2014. godine od 00:00 sati do 08. lipnja 2014. godine do 21:00 sat.
 7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
 8. Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička stranka odnosno stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine.
 9. Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 28. svibnja 2014. godine do 24:00 sata
 10. Glasovanje traje neprekidno 08. lipnja 2014. godine od 07:00 do 19:00 sati. Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkim mjestima omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.
 11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalima Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do 09. lipnja 2014. godine u 07:00 sati.
 12. Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.
 13. Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se vijeća izbori provode te na internetskim stranicama Općine.
 14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 51. do 56. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik.

Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Mario Meandžija, dipl. iur.