Odvoz smeća neće ići na Tijelovo, 03.06.2021

Podijeli:

Jackob Becker d.o.o obavještava stanovnike općine Brodski Stupnik da u četvrtak 03.06.2021 na blagdan Tijelova neće odvoziti miješani komunalni otpad.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada će onda ići u subotu 05.06.2021.