Lovčić

Podijeli:

Lovčić se nalazi na oko pet kilometara od općinskog središta. Prošlost ovog mjesta nije do kraja istražena, ali po svemu je očito kako je tu i u drevna vremena bila neka naseobina. To se može zaključiti po nalazima koje ljudi pronalaze pri kopanju podruma ili bunara. Mjesto je živjelo intezivan život posebice u tursko doba što potvrđuju brojni nalazi. Tako se i danas jedan od brežuljaka iznad sela zove Tursko groblje a postoji i zemljište zvano Pozarišta.

Posebice je za povijest ovog mjesta značajna crkvica Sv. Martina koja se nalazi uz mjesno groblje. Crkva je izgrađena 1167. godine a popravljena 1756. godine. Ovdje možete pročitati rad prof. Milana Pauna o glagoljskim natpisima u crkvi sv. Martina u Lovčiću.

Opis i konzervatorska analiza arhitektonskoga sklopa crkve sv. Martina u Lovčiću

Srednjovjekovna crkva Svetog Martina Lovčić

Srednjovjekovna crkva svetog Martina

Koncem 18. stoljeća veći dio pučanstva ovog sele je pomorila kuga – na to podsjeća humak na mjesnom groblju zvan Kugin grob.

Pučka škola u mjestu Lovčić je utemeljena oko 1830. godine.