Jedinstveni upravni odjel

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Ivana Poje, mag. iur.

ADMINISTRATIVNI TAJNIK

Reza Marceković

VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKE POSLOVE

Antonela Crljen