Početak provedbe projekta „Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu“

Podijeli:

family handsDana 15. rujna 2015., potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, započela je provedba projekta pod nazivom „Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu“, koji je pripremljen u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“.

Projekt je odobren za financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 896.331,00 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 866.556,28 kn, a usmjeren je na rješavanje problema otežanog ulaska na tržište rada roditelja djece predškolske dobi na ruralnom području.

Nositelj projekta: CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.

Partneri na projektu: Općina Brodski Stupnik, LAG Posavina i Volonterski centar Slavonski Brod

Pridruženi suradnici: općine Sibinj, Oriovac, Podcrkavlje, Bebrina, Nova Kapela, Čaglin te Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni uredi Slavonski Brod i Požega

Svrha projekta ,,Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu” je povećati ekonomsku aktivnost u obiteljima koje skrbe o djeci predškolske dobi razvojem podrške koja omogućuje kvalitetnije usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza.

Ciljna skupina na koju je usmjeren projekt su nezaposleni roditelji koji brinu o djeci predškolske dobi (3 – 6 godina). Predloženim projektom unaprijedit će se vještine i znanja 90 nezaposlenih roditelja. Nadalje, navedeni roditelji imat će mogućnost zbrinjvanja djece u igraonice čiji će rad biti usmjeren prema intelektualnom, kreativnom i psihološkom razvoju djeteta. Projekt će se provoditi na području LAGa Posavina koje obuhvaća područje 7 općina s područja dviju Županija: Brodsko-posavske Županije (općina Brodski Stupnik, općina Sibinj, općina Oriovac, općina Podcrkavlje, općina Bebrina, općina Nova Kapela) i Požeško-slavonske županije (općina Čaglin).

Realizacija navedenog projekta, odnosno razvojem modela pružanja socijalnih usluga, koji otvara mogućnosti za razvoj daljnjih društvenih aktivnosti, doprinijet će se poboljšanju uvjeta življenja na ruralnom području, zaustavljanja iseljavanja mladih obitelji te povećanja mogućnosti zapošljavanja.

Izvor: ctr.hr