Popis korisnika dodjeljenih sponzorstava i donacija za 2012. godinu

Podijeli:

1.    PROGRAM: POMOĆI UDRUGAMA U KULTURI, TEHIČKOJ KULTURI I PROMICANJU RAZVOJA TURIZMA

1. KUD  «ZRINSKI» BRODSKI STUPNIK

20.000,00

2. PUČKA PJEVAČKA SKUPINA «VESELI SLATINIČANI»

8.000,00

3. ZAVIČAJNO DRUŠTVO STARI SLATINIK

8.000,00

4. UDRUGA «EKO-ETNO» SELO LOVČIĆ

7.000,00

5. ZLATOVEZILJE BRODSKI STUPNIK

3.000,00

6. UDRUGA «SPRETNE RUKE»

0,00

7. UDRUGA KORISNIKA BEŽIČNIH SUSTAVA BS WIRELESS»

4.000,00

8. OSTALE UDRUGE

1.500,00

Ukupno:

51.500,00

2.    PROGRAM: MANIFESTACIJE – OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐANJA

1. Memo.turnir «Neven i Mijo» NK «SVAČIĆ-BAGI»

5.000,00

2. Stupnička berba grožđa

10.000,00

 Ukupno:

15.000,00

3.    PROGRAM: ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I POMOĆ ŠPORTSKIM UDRUGAMA 

1. NK «SVAČIĆ» Stari Slatinik

20.000,00

2. NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik

17.000,00

3. Škola nogometa – NK «SVAČIĆ»

5.000,00

4. Šahovski klub «ZRINSKI» Stari Slatinik

2.000,00

5. L.J. «DUB» Brodski Stupnik, Stari Slatinik i Lovčić

6.000,00

6. Kinološka udruga

2.000,00

7. Košarkaški klub «STUPNIK»

3.000,00

8. Neprofitna  Danska organizacija

7.500,00

Ukupno :

62.500,00

4.   PROGRAM: VATROGASTVO  

1.

Vatrogasna zajednica Općine Brodski Stupnik

86.000,00

 

Ukupno:

86.000,00

5.   PROGRAM: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA , HUMAN. ORGA. I  POL.STRAN.

1.

Lokalna akcijska grupa “POSAVINA”

15.000,00

2.

Crveni križ

16.722,60

3.

Udruga slijepih

1.000,00

4.

Ostale udruge

1.000,00

5.

Političke stranke

1.000,00

 

Ukupno:

34.722,60

6. VJERSKE ZAJEDNICE

1.

Župa Sv. Ilije Proroka Brodski Stupnik

17.500,00

Župa Sv. Ivana Krstitelja Sibinj

10.000,00

Župna zajednica Odvorci – filijala Krajačići

3.000,00

Ukupno:

30.500,00

                                                                 SVEUKUPNO:1.2.3.4.5.6.:  280.222,60