Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća 15.05.2015. god.

Podijeli:

Na temelju članka 106. Poslovnika Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/01 i 3/13) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik za

15. svibnja 2015. godine (petak) u 19,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama općine Brodski Stupnik, Ulica Stjepana Radića broj 117.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u razdoblju srpanj – prosinac 2014.g.
  a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2014. godinu    b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
 1. a) Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu općine za 2014.g.
  b) Izvješće o izvršenju Program razvoja gospodarstva i ruralnog turizma za 2014.g
  c) Izvješće o izvršenju Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2014.g.
  d) Izvješće o izvršenju Program vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 2014. g.
  e) Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2014. g.
  f) Izvješće o izvršenju Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. g.
  g) Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
  h) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2014.g.

 2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2015.  godinu b) Prijedlog izmjene i dopune Programa za izgradnju komunalne infrastrukture za 2015.g.
  c) Prijedlog izmjene i dopune Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2015.g.
 1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluku o etažiranju zgrade Društvenog doma u Brodskom Stupniku
 1. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora za rad ambulante opće medicine

 2. primarne zdravstvene zaštite u Društvenom domu Brodski Stupnik i Stari Slatinik

Mole se vijećnici da budu nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestiti na telefon 427-137.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Medved