POZIV NA DOSTAVU PONUDA – JEDNOSTAVNI POSTUPAK NABAVE – „Energetska obnova Društvenog doma u Starom Slatiniku“

Podijeli:

Nabava se provodi u okviru provedbe projekta „Energetska obnova Društvenog doma u Starom Slatiniku“, u sklopu kojeg će se izvesti rekonstrukcije pročelja, stropova i krovišta te rekonstrukcije sustava rasvjete, zgradi Društvenog doma u Starom Slatiniku (k.č.br. 768, k.o. Stari Slatinik). Predmetnim zahvatom na građevini vanjski zidovi će biti obloženi toplinskom izolacijom, izolirat će se stropna i, na manjem dijelu, krovna konstrukcija. Planirana je i zamjena dijela vanjske stolarije. Zahvatu se pristupa radi poboljšanja energetskih svojstava zgrade.

Nositelj projekta je Općina Brodski Stupnik, dok se provedba projekta sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet nabave je: Energetska obnova Društvenog doma u Starom Slatiniku

Opis predmeta nabave detaljno je utvrđen u dokumentima Glavnog projekta (GAP,GEL) i Troškovnika koji su sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

Sva oprema koja se ugrađuje i postavlja mora biti svojom kakvoćom i dizajnom usklađena s važećim propisima i standardima nadležnih tijela, odnosno standardom propisanim od Europske Unije.

Preuzmite dokumentaciju: https://drive.google.com/file/d/1ryk4XeVnZsYheuLAY4NHShU-TcLpEpeL/view?usp=sharing