Prihvaćena zamolba Udruge “Eko-Etno selo Lovčić”

Podijeli:

Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj: 8/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 29. rujna 2010 godine, donijelo je

O D L U K U o prihvaćanju zamolbe Udruge EKO-ETNO selo Lovčić za odobrenjem građevinskog materijala

I.

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik prihvaća zamolbu Udruge EKO-ETNO selo Lovčić kojom se traži donacija građevinskog materijala (cigla, crijep i građa) sa ruševne zgrade na Rižinom polju u Brodskom Stupniku za potrebe realizacije plana i programa Udruge kao i za članove udruge na uređenju obiteljskih kuća u smislu razvoja seoskog turizma.

II.

Zadužuje se Predsjednik Udruge “Eko-etno” selo Lovčić na dostavu detaljnog Izvješća o preuzetom i raspoređenom građevinskom materijalu po korisnicima.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:334-01/10-01/12

Urbroj:2178/03-02-10-3

Brodski Stupnik, 29. rujan 2010. godine