Prijave štete nastale prilikom seizmičkih istraživanja

Podijeli:

Od 28.7.2017. Vermilion Zagreb Exploration d.o.o prima u Općini Brodski Stupnik(Jedinstveni upravni odjel) prijave štete nastale prilikom seizmičkih istraživanja 2D Pleternica u srpnju ove godine.

Prijave se primaju za katastarsku Općinu Brodski Stupnik.

U prijavi je potrebno navesti ime prezime i adresu, OIB, broj tekućeg ili poslovnog računa (IBAN), broj telefona te dužinu oštećenog dijela kao i poljoprivrednu kulturu.

Obrazac: