Projekt “Mala škola plivanja”

Podijeli:

Športsko društvo Brodski Stupnik-Stari Slatinik (ŠD BS SS ), udruga čija je osnovna zadaća promicanje, razvitak i unaprjeđenje sporta i zdravog života, organiziranje sportskih i rekreativnih manifestacija te osobito poticanje rekreativnog športa te športa djece i mladeži, započelo je sa provedbom projekta „Mala škola plivanja“ , za koju su tehničku pomoć pripreme pružili djelatnici LAG-a Posavina.

Projekt se provodi iz programa “Poticanje programa obuke neplivača”, kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uz financijsku potporu u iznosu 67.200,00 kn te uz sufinanciranje od strane Općine Brodski Stupnik u iznosu 16.800,00 kn, što čini ukupnu vrijednost projekta od 84.000,00 kn.

Uz ŠD BS SS kao nositelja, na projektu kao partneri sudjeluju: Osnovna škola „Dr.Stjepan Ilijašević“ Oriovac-Područna škola Brodski Stupnik i Osnovna škola “Ivan Mažuranić” Sibinj-Područna škola Stari Slatinik, jer upravo 110 školske djece od 1. do 4.razreda sa područja Općine Brodski Stupnik, koja pohađaju navedene škole-partnere, će postići veći stupanj usvojenosti plivačkih znanja i vještina te će stvoriti zdrave životne navike i brigu o zdravlju kroz organizirane aktivnosti koje će se provesti u suradnji s Ustanovom za gospodarenje športskim objektima, čiji će stručno osposobljeni kadrovi i provesti školu plivanja na gradskim bazenima.

Tijekom projekta učenici će se obučiti vještinama i tehnici plivanja, disanja i snalaženja u vodenom prostoru, što će pozitivno utjecati na psihofizičko stanje učenika, poboljšati pravilan rast i razvoj učenika, popularizirati bavljenje sportom, motivirati učenike za bavljenje specifičnim sportom. Rezultati koji će se ostvariti tijekom provedbe projekta: smanjiti će se broj neplivača i tako utjecati na smanjenje nesreća u vodi, podići samopouzdanje i hrabrost učenika usvajanjem novih vještina, pravilan rast i razvoj učenika, jačanje fizičkih obrambenih mehanizama, čime bi se smanjio broj izostanaka iz škole, veći broj učenika uključenih u sportske aktivnosti, osvješćivanje vrijednosti plivanja i vodenih sportova te jačanje socijalne osjetljivosti.

Projekt je realiziran uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Općine Brodski Stupnik.

Napomena: Sve informacije o projektu su u isključivoj nadležnosti Športskog društva Brodski Stupnik-Stari Slatinik

Izvor: LAG Posavina