Promidžba turizma općine Brodski Stupnik djelom Filipa Mrvelja

Podijeli:

Razvoj turizma na ruralnim područjima značajan je čimbenik aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju.

Stoga je i Općina Brodski Stupnik, vodeći se vizijom područja koje predstavlja oazu prirodnih i kulturnih ljepota, pristupačnih ljudi i bogatog poslovnog okruženja, a sve nedaleko od blizine grada Slavonskog Broda, kao jedan od ciljeva za dostizanje određenih standarda razvoja, postavila za prioritet unaprjeđenje i proširenje ponude turistički atraktivnih sadržaja u svojim naseljima.

Rezultat ostvarenja navedenog prioriteta će biti prepoznatljiv identitet naselja s područja općine Brodski Stupnik i osnaženi njihovi turistički kapacitete, kako bi kroz programe povratka prirodi i obnove eko-etno naselja, povećanjem broja manifestacija te njihovom boljom promidžbom omogućili turistima jedinstven doživljaj seoskog života te bili u stanju privući što veći broj posjetitelja tokom cijele godine.

Sve će to u konačnici pomoći u izgradnja općine kao turističke destinacije, povezivanjem općih turističkih sadržaja, poticanjem na pokretanje tradicijskih obrta i udruga u turističke svrhe te promocijom njihovih proizvoda kao turističkih sadržaja i povećanjem broja smještajnih kapaciteta.

Razvoj turističke infrastrukture: uređenje šetnice Stari Slatinik – Lovčić, uređenje biciklističkih staza na području općine kao i rekonstrukcija i izgradnja lovačke kuće i vidikovaca pomoći će brendiranju općine kao turističke destinacije čemu će pomoći i slika koju je naslikao Filip Mrvelj (3dfilip.com) predstavlja turističko informativnu kartu pomoću koje promatrač može na jedan slikovit i jednostavan način dobiti potrebne informacije vezano za povijesne, kulturne, gospodarske te turističke elemente općine Brodski Stupnik.

Površina koja je oslikana, a koja se sastoji od dvije slike je oko 50m2.

Google fotosfera trga (možete okretati pogled na sve strane kao i zumirati na djelove)

Ovakav način komuniciranja prema turističkim korisnicima popularan je širom svijeta jer omogućuje predstavljanje određenih geografskih, turističkih, urbanih,kulturnih, povijesnih područja na jedan drugačiji i puno zanimljiviji način pri čemu pored samih informacija koje promatrač može iščitati i sama karta predstavlja jednu vizualno rješenje koje postaje dodana vrijednost određenog prostora.

Nakon uređenja površine za slikanje i pripreme podloge površina je podijeljena na 2 tematske cjeline. Jedna sadrži uramljenu kartu općine Brodski Stupnik koja služi kako bi promatrač stekao realan osjećaj administrativnih granica općine. Također ova strana zida je omogućila element za interakciju s promatračem jer je motiv uramljene slike nagnut te kada se osoba fotografira kraj njega glumeći da gura okvir/sliku; postaje dio priče. Ova ideja je na tragu poznatih svjetskih Iluzionističkih muzeja koji postaju sve popularniji širom svijeta.

Centralni motiv predstavlja mapu turističkih i kulturnih atrakcija, gospodarskih subjekata te budućih potencijalnih turističkih lokaliteta.

Veliki izazov je bio predstaviti našu općinu te je pozicionirati na zidu s obzirom na njen kvadratni izgled, a u isto vrijeme ostaviti dovoljno prostora kako bi se svi potrebni elementi mogli smisleno pozicionirati na karti te predstaviti ono što ona nudi njene posjetitelje.

Prikazom i slikovnim elementima nastojali smo prikazati našu ponudu vezano za vjerski turizam, biciklistički turizam, vinski turizam, povijesne i pojedine gospodarske subjekte naše općine koji se direktno naslanjaju na turističku i kulturnu ponudu naših krajeva.